در حال بارگذاری ...
پنج‌شنبه 30 شهریور 1396

فراخوان طراحی لوگوی دانشگاه فنی و حرفه ا ی

فراخوان طراحی لوگوی دانشگاه فنی و حرفه ا ی

با عنایت به صلاحدید سرپرست محترم دانشگاه فنی و حرفه ای مبنی بر تغییر لوگوی موجود دانشگاه و طراحی لوگوی جدید، بدین وسیله از کلیه استادان، دانشجویان و همکاران شاغل در سازمان مرکزی و مراکز فنی و حرفه ای کشور جهت طراحی و ارسال لوگوی پیشنهادی، براساس شرایط مندرج در فایل پیوست، دعوت به عمل می آید. خواهشمند است در این خصوص اثار خود را تا تاریخ 19 تیر سال جاری به آدرس logo@tvu.ac.ir  ارسال نمائید.

نظرات کاربران