در حال بارگذاری ...
پنج‌شنبه 30 شهریور 1396

انعقاد تفاهم نامه دانشکده فنی امام خامنه ای بوشهر و اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر

عقد تفاهم نامه همکاری های علمی، آموزشی و پژوهشی دانشکده فنی و حرفه ا ی امام خامنه ای بوشهر و اداره کل بنادر ودریانوردی استان بوشهر

در راستای ارتباط بیشتر دانشگاه و صنعت، تفاهم نامه همکاری علمی، پژوهشی و آموزشی فیمابین دانشکده فنی و حرفه ای امام خامنه ای بوشهر و اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر امضا گردید. در این جلسه مهندس محمد مهدی بنچاری مدیر کل اداره بنادر و دریانوردی استان بوشهر با تاکید بر اهمیت ارتباط دانشگاه و صنعت، اظهار داشتند: امروز در اکثر کشورهای پیشرفته اساتید دانشگاه با صنعت در ارتباط هستند و باید در راستای کارآفرینی و بهره وری این خلاء توسط دانشگاه برطرف گردد.

مدیر کل اداره بنادر و دریانوردی استان بوشهر با اشاره به اهمیت استارت آپ های دریایی در توسعه کارآفرینی، اظهار امیدواری کردند تا در آینده استارت آپ های دریایی توسعه بیشتری یابد. وی اظهار داشتند: ایجاد استارت آپ های دریایی می تواند نقش مهمی در ایجاد کسب و کار داشته باشد.

 

رئیس دانشکده فنی و حرفه ای امام خامنه ای بوشهر نیز با اشاره به اهمیت تفاهم نامه ها در تعاملات بیشتر درون استانی، انعقاد تفاهم نامه با دانشکده فنی و حرفه ای امام خامنه ای بوشهر را نشان از اعتماد صنعت به دانشگاه فنی و حرفه ای برشمردند. دکتر اکبر منصوری نسب بیان داشتند: ما باید از اقتصاد کرانه  دریایی استان بوشهر نهایت استفاده داشته باشیم. وی با اشاره به نقش این دانشگاه اظهار داشتند: دانشگاه فنی و حرفه ای نقش و رسالت خود را به عنوان دانشگاه نسل سوم و کارآفرین در جامعه به اثبات رسانده است.

رئیس دانشکده فنی و حرفه ای امام خامنه ای بوشهر با اشاره به اهمیت پژوهش بیان داشتند: پژوهش باید استراتژیک باشدو دانش تولید ثروت و درآمد کند.

در پایان جلسه، این تفاهم نامه به امضاء طرفین رسید.

 

نظرات کاربران