در حال بارگذاری ...
چهارشنبه 1 فروردین 1397

تشکیل حلقه انسانی توسط دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه ای استان بوشهر در کنار ساحل خلیج فارس در پاسخ به سخنان سخیف رئیس جمهور آمریکا

تشکیل حلقه انسانی توسط دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه ای استان بوشهر در کنار ساحل خلیج فارس در پاسخ به سخنان سخیف رئیس جمهور آمریکا

بنا به گزارش خبرنگار مهر، صبح روز چهارشنبه جمعی از دانشجویان دانشگاه فنی وحرفه ای استان بوشهر به همراه اساتید کارکنان دانشگاه در پاسخ به سخنان سخیف رئیس جمهورآمریکا ضمن راهپیمایی در کنار ساحل خلیج فارس حلقه انسانی تشکیل  دادند. رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای استان بوشهر در این خصوص اظهار داشتند: دانشگاه فنی و حرفه ای استان بوشهر در پاسخ به سخنان نسنجیده رئیس جمهور آمریکا ضمن انزجار خود از این سخنان اعلام می دارد که این نام از دیرباز نه تنها در نسخه های ایرانی بلکه در نسخه های عربی و انگلیسی نیز با نام خلیج فارس بوده و هرگونه نام دیگری توهین به شعور تمامی جهانیان است. دکتر اکبرمنصوری نسب در این خصوص با اشاره به اهمیت گرامیداشت این نام از خلیج فارس به عنوان سند هویت ایرانیان یاد کرده و بیان داشتند: خلیج فارسهویت ایرانیان است و نام آن در جغرافیای جهان می درخشد و همواره مورد توجه جهان است.

در این مراسم دانشجویان با حمل پلاکارد مبنی بر حمایت از سپاه و بیعت با رهبری بر نام خلیج فارس برای همیشه تاکید کردند.

نظرات کاربران