در حال بارگذاری ...
جمعه 27 مهر 1397
 • بازه زمانی حذف و اضافه

  بازه زمانی حذف و اضافه
  چهارشنبه ۴ مهر ۱۳۹۷
  (از ساعت ٨ صبح الی ۱۴)
  ورودی های ۹۵۱ و قبل از آن
  (از ساعت ۱۴ الی ۲۰)
  ورودی ۹۵۲
  (از ساعت ۲۰ الی ۷ صبح روز بعد)
  ورودی ۹۵۱ و قبل از آن و ۹۵۲
  پنج شنبه ۵ مهر ۱۳۹۷
  (از ساعت ٨ صبح الی ۱۴)
  ورودی های ۹۶۱
  (از ساعت ۱۴ الی ۲۰)
  ورودی ۹۶۲
  (از ساعت ۲۰ الی ۷ صبح روز بعد)
  ورودی های ۹۶۱،۹۶۲
  جمعه ۶ مهر ۱۳۹۷
  (از ساعت ٨ صبح الی ۲۴)
  دانشجویان جامانده(۹۵۱،۹۵۲،۹۶۱،۹۶۲و دانشجویان قبل از ۹۵۱)
  روابط عمومی دانشگاه فنی و حرفه ای استان بوشهر
  https://eitaa.com/probtu(ایتا)
  https://sapp.ir/probtu(سروش)
   http://www.instagram.com/bushehr.tvu.ac.ir(اینستاگرام)

  نظرات کاربران

 • سامانه آموزشی دانشگاه فنی و حرفه ای
  سامانه کارنامه سلامت روان دانشجویان
  سایت رهبری
  کانال ایتا روابط عمومی دانشگاه فنی و حرفه ای استان بوشهر